Kontakt

För ytterligare information eller bokning hänvisas ni till Håkan Stigmarker eller Svenåke Dahlqvist.

E-post
info@nyhemshallen.se
stigmarker@gmail.com
svenake@dahlqvist.nu

Telefon
0705 98 60 07

Adress
Box 194
565 24 Mullsjö